www.bewustworden.be

Een plek waar je jezelf ontmoet!

LIEFDESBANG? 

Door iets minder te verwachten van je partner dan dat je zelf geeft, vind je een voor jou geschikte partner.

Toen ik het boek ‘Liefdesbang’ las van Hannah Cuppen kreeg ik nog veel meer inzicht wat nu juist verlatingsangst en bindingsangst is.

Verlatingsangst en bindingsangst is een bepaalde dynamiek in een een relatie die het onmogelijk maakt om een relatie te laten ontstaan of diepgang geven.

Eigenlijk zijn we bang voor de liefde. Aan de ene kant zijn we bang om ons verlaten te voelen in de relatie en van daaruit durven we ons ook niet binden.

Ofwel durven we ons niet binden omdat we bang zijn om onze eigen vrijheid en autonomie te verliezen. Er is altijd een soort afstandelijkheid in de relatie die bewaakt blijft.

Een liefdesbange relatie is vaak weinig vervullend en redelijk oppervlakkig. Er is weinig echte verbinding tussen partners. Een dergelijke relatie kan lange tijd overleven omdat beide partners compensaties gaan zoeken in het leven die de leegte invullen.

Typisch aan de dynamiek van de angst voor verlating is: vastklampen, niet voor jezelf kunnen zorgen, weinig eigen behoeften invullen, er steeds willen zijn voor de andere, over je grenzen gaan om je niet verlaten te voelen, niet kunnen alleen zijn, gemakkelijk verliefd kunnen worden op iemand anders, naast je partner nog andere intense vriendschappen met mannen sluiten.

Typisch aan de dynamiek van de angst voor binding is: altijd je vrijheid willen bewaken in de relatie, jezelf groot opstellen, arrogantie, koppigheid, geen ruimte maken voor relatie door heel te werken, veel tijd voor jezelf willen, afstandelijkheid, vluchtgedrag, te veel ruimte nemen.

We kunnen in een relatie soms aan de kant van de ‘verlatingsangst’ staan en soms aan de kant van de ‘bindingsangst’.

Het is mogelijk om deze dynamiek los te laten in je relatie. Daarvoor is het nodig dat je zelf terug contact maakt met de angst in jezelf. Vaak hebben we als kind geen echte verbinding kunnen voelen met onze ouders. Onze hechting is onveilig geweest. Om deze pijn te vermijden zijn we allerlei beschermingen gaan opbouwen. Door die beschermingen kunnen we moeilijk in een liefdevolle relatie staan.

We hebben allemaal nood aan verbinding en aan ‘echt’ contact. Door de wonden van je gekwetste kind in jezelf te helen, zul je in staat zijn om je echt liefdevol te verbinden met je partner.

Het is handig om het boek ‘Liefdesbang’ eens te lezen en te voelen of je jezelf hierin herkent. Het is raadzaam om je te laten begeleiden in dit persoonlijk werk. Door te lezen heb je mentale kennis, maar al deze zaken moeten opnieuw doorvoeld worden. Door de gevoelens echt te durven voelen, kun je ze loslaten en een nieuwe houding aannemen in je relationele leven.

Je bent van harte welkom om samen deze weg te bewandelen nl het loslaten van je verlatingsangst of je bindingsangst. Het is helpend als beide partners in de relatie werken aan hun verlatingsangst of bindingsangst. Dit helpt om uiteindelijk uit die dynamiek te komen en op een gezonde manier ons te verbinden in relatie.