www.bewustworden.be

Een plek waar je jezelf ontmoet!

Erkenning als psychotherapeut 

Er is sinds lange tijd sprake om het beroep als Psychotherapeut meer te regulariseren. Als psychotherapeut ontvang je een erkenning van het ziekenfonds als je aan een aantal andere voorwaarden voldoet. Op die manier wordt de kwaliteit hoog gehouden en is alles meer en meer toegankelijk voor iedereen.

Het Vlaams Patiëntenplatform heeft een vergelijking gemaakt van alle terugbetalingen van psychotherapie en psychologische begeleiding door de verschillende mutualiteiten.

Het is handig om die vergelijking te raadplegen en te onderzoeken of je recht hebt op terugbetaling. Mocht dit niet voldoende duidelijk zijn, is het nuttig om je ziekenfonds persoonlijk te contacteren hierover.

De volgende conclusies komen uit het onderzoek:

  • Algemeen bekeken is er een zeer grote verscheidenheid in wat wordt terugbetaald.
  • Ter info: Sinds jan 2018 betaalt de CM een tussenkomst voor psychotherapie voor volwassenen. Het bedraagt 10 euro per sessie, met een totaal van 24 sessies.

In de vergelijking kunt u zich hierover verder verdiepen en nagaan of u in aanmerking kunt komen voor terugbetaling.

Ikzelf werk als een erkende therapeut. Als u recht hebt op teruggave via uw ziekenfonds is het belangrijk om dat bij de start van de therapie aan te geven. Dan zullen we samen zorgen voor de nodige formaliteiten.

Mijn CM registratienummer is: 09858762