www.bewustworden.be

Een plek waar je jezelf ontmoet!

HOOGBEGAAFDHEID

Vaak komen we in een situatie waar we hoogbegaafd zijn in bepaalde gebieden in ons leven, zonder dat we het zelf beseffen. Een hoogbegaafdheid wil zeggen dat je een grote intelligentie hebt in één of meerdere domein(en) en dit kan zowel emotioneel of cognitief zijn. Vaak gaat een bepaalde hoogbegaafdheid samen met een hooggevoeligheid. De combinatie van beiden geven jezelf een eigenheid die soms heel erg verschillend kan zijn van anderen.

Als hoogbegaafd persoon heb je vaak andere behoefte dan het gemiddelde van de groep. Als kind kun je de lesuren als lastig ervaren daar het onderwijs niet is aangepast aan jouw noden kwestie van snelheid, kwantiteit of moeilijkheidsgraad van de leerstof. Je gaat vaak ook veel vlugger verbanden leggen in jouw kennis. Je gaat ook alles veel verder bekijken dan anderen.

Doordat er geen erkenning is voor jouw capaciteiten en je jezelf hierin niet helemaal thuisvoelt ontstaan er heel wat Innerlijke Criticus gedachten. Deze gedachten kunnen jezelf neerhalen of jou afremmen zodat je geen inspanning meer wilt doen. Op die manier bescherm je jezelf tegen onaangename onderliggende gevoelens. Dit afweersysteem heeft vaak grote gevolgen voor jouw gedrag in jouw leven. Daardoor kom je vaak niet terecht op een plek die goed voor jou is.

Tot op een zeker moment dat je beseft dat je anders bent. Je hebt bijzondere kwaliteiten die te weinig erkenning kregen.

Het is interessant om je te laten ondersteunen in het loslaten van jouw Innerlijk Criticus, daarbij jezelf toelaten om jouw oude pijn te voelen en op die manier een afgestemd beeld te creëren van jezelf. Op die manier leer je voor jezelf de juiste keuzes te maken en jezelf jouw plek te geven. Een plek die voor jezelf vervullend is.

Je bent van harte welkom om dit domein samen te gaan verkennen! Op die manier kan jouw potentieel echt zijn ruimte krijgen zoals je het zelf echt wil!