www.bewustworden.be

Een plek waar je jezelf ontmoet!

KENMERKEN VAN SUPERVISIE

– Supervisie neemt een specifieke plaats in. Het gaat primair om het leren gebruiken van kennis en vaardighedenniet om het verwerven van kennis en vaardigheden zoals in de rest van de opleiding wel overwegend het geval is.

– Supervisor en supervisant zijn gebonden aan de beoordelingscriteria die de beroepsopleiding heeft vastgesteld.

 

Supervisie naast andere begeleidingsvormen:

– wat is het verschil tussen volgende opleidingsvormen?

° werkbegeleiding

° supervisie

° Therapie

 

Werkbegeleiding is gericht op het concreet handelen in werksituaties: er moet iets worden georganiseerd of er moet iets worden opgelost. De werkbegeleider geeft vaak instructies of directe feedback, waarmee je meteen verder kunt (gericht op vaardigheden)

Supervisie hoeft niet onmiddellijk een antwoord te leveren. Het gaat niet primair om de ontwikkeling van de kwaliteit van het werk, maar vooral om de ontwikkeling van de kwaliteit van jou als therapeut. (gericht op ontwikkeling, leren leren)

Therapie: het kan zijn dat je in je ontwikkeling als professional door persoonlijke problemen belemmerd wordt. Ook daaraan kan in supervisie aandacht besteed worden, maar het leren van het beroep blijft voorop staan. Als dat leren al te zeer verstoord wordt door persoonlijke problemen kan de supervisor je verwijzen naar hulpverlening elders. (gericht op de persoon, leren leven)