www.bewustworden.be

Een plek waar je jezelf ontmoet!

HOE HECHT IK MIJ?

Dit kan een heel belangrijk punt zijn om stil te staan bij jezelf. Hoe hecht ik mij?
We hebben allemaal een specifieke hechtingsstijl die een beeld schetst van onze houding in relaties. Hoe gedraag ik mij in een intieme relatie? Welke houding neem ik aan?
Er bestaan 4 verschillende hechtingsstijlen, elk met specifieke kenmerken.
Het is interessant om dat bij jezelf te onderzoeken. Ben je veilig gehecht of onveilig gehecht?
In hechting gaat het heel veel over veiligheid bv je veilig voelen in jouw relatie. Als je jezelf veilig voelt in een relatie, ben je ook veel rustiger en standvastiger in je omgang met de andere.
Een hechtingspatroon wordt vaak opgebouwd in de kinderjaren. De basis is jouw relatie met je ouders. De manier hoe je ouders omgingen met jou, hoe ze je liefkoosden, hoe ze met je communiceerden, hoe ze voor je zorgden, hoe ze er voor je waren, is een belangrijke basis van vertrouwen. Als een kind heel veel vertrouwen ervaart in zijn omgeving, dan geeft dit ook een stevige basis in zijn latere relaties met vrienden, geliefden en kinderen. De basis voor een veilige hechting.
Een onveilige hechtingsstijl betekent dat er een angst aanwezig in een liefdesrelatie. Je voelt je niet 100% op je gemak in de relatie. Ofwel bouw je allerlei systeempjes op om je gemak te voelen. Soms zijn we daarin heel creatief en beseffen we niet dat we eigenlijk angstig zijn. Het is supergoed gecamoufleerd:)
De angst ontstaat in de jonge jaren door de ervaringen die je had als kind. Deze ervaringen kunnen heel divers zijn, bv: kon je niet altijd op je ouders rekenen, was je vaak alleen aan je lot overgelaten, of werd je overbeschermd door je ouders, zag je vaak ruzie thuis, maakte de reactie van je ouders je bang, moest altijd zeer goed je best doen, kreeg je weinig affectie, heb je één van je ouders heel veel gemist.. Dit zijn allemaal gevoelige en vaak pijnlijke ervaringen.
Door al die ervaringen ga je jezelf beschermen in je hechting. Dit wil zeggen dat je wil vermijden om pijn te ervaren, zodanig dat je heel wat patroontjes ontwikkelt om juist geen pijn te ervaren. Vaak heeft dat als gevolg dat je je onveilig voelt in je hechting met je partner door de minder aangename ervaring in je jeugd.
Er bestaan 3 onveilige hechtingsstijlen:
– angstig gehecht
– angstig vermijdend gehecht
– afwijzing vermijdend gehecht
Het is interessant in therapie om dat te gaan onderzoeken bij jezelf. Welke impact heeft je hechting nu op jouw houding in je relatie? 
Dit onderzoek kan jou heel veel duidelijkheid geven over wat je nu ervaart in je relatie en wat je hier kunt aan veranderen. Wat je hebt ervaren als kind kun je niet meer veranderen, maar je kunt nu wel leren om anders om te gaan met de gevoelens van uit je kindertijd!
Vaak hebben we onszelf in onze kindertijd heel goed beschermd tegen pijn en verdriet. We deden hierin heel erg ons best. In de therapie leren we dit allemaal bij onszelf verwelkomen om uiteindelijk een manier te vinden om de beschermingspatronen los te laten en meer emotioneel volwassen in het leven te staan!
Dit traject is de moeite waard. Een gezonde relatie hebben is heel belangrijk in ons leven!
Het vermindert de bitterheid van het lijden en verhoogt het plezier van de mooie momenten.
Je bent zeker welkom!