www.bewustworden.be

Een plek waar je jezelf ontmoet!

WAT IS EMPATHIE?

Als je op volgende link klikt, vind je een heel mooi filmpje die uitlegt wat empathie juist is.

http://cheezburger.com/56915969

Als je voelt dat je tov je partner soms weinig empathie kunt voelen, dan is het goed om dat filmpje te bekijken vanuit dat perspectief. Dit kan je helpen om duidelijker te begrijpen wat empathie is.

****

Hier geef ik een ruime betekenis van Empathie:
 Begripvol, medelevend, inlevingsvermogen
– eigenschap dat je de gevoelens of gedachten van een ander aanvoelt
– Empathie is belangrijk in de communicatie.`, `empathie tonen in een gesprek met een ernstig zieke`
– Intens meeleven; het zich verplaatsen in de gevoelens van een ander, zoals toeschouwers bij toneel en wedstrijden
– Inlevingsvermogen
– Ons inlevingsvermogen in de gevoelens van anderen.
– Een van onze allerbelangrijkste sociaal-menselijke kwaliteiten.
– Het kunnen deelnemen in of het indirect ervaren van andermans gevoelens, willen of ideeën.
– Het zich inleven in de belevingswereld van anderen, het zich kunnen verplaatsen in de gevoelens of de gedachtegang van een ander
– Empathie is een manier van luisteren waardoor echte communicatie mogelijk wordt. Het is dus de eerste fase van communicatie.
– De emoties en de gevoelens van anderen begrijpen (door je te verplaatsen in de ander) zonder deze zelf te ervaren of te beleven.
– De mate waarin iemand bij zijn emoties kan herkennen bij zichzelf en anderen en ze kan verwoorden en er iets mee doen, noemen we ook wel empathie. Mensen die voldoende empatisch kunnen zijn, kennen zichzelf op het emotionele niveau en kunnen met anderen op het gevoelsniveau verkeren, ze zijn zich bewust van zichzelf en anderen.
– Empathie is een ander woord voor inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om je in te leven in de gevoelens van anderen. Het woord empathie is afgeleid van het Griekse woord  (empatheia), of invoelen. 

*****

Empathie heb je nodig in je menselijke relaties om een verbinding te creëren met de andere. Empathie zorgt dat je een affectieve band ontwikkelt. Deze emotionele band is zeer belangrijk in een relatie.

Als je niet empathisch bent creëer je afscheiding en afstand, kilte, eenzaamheid tussen elkaar. Er is geen emotionele openheid. Je kunt niet bij elkaar terecht met je emotionele problemen.

Sommige mensen hebben heel veel moeite om empathisch te zijn. Meestal besef je dat moeilijk van jezelf maar hoor je dat anderen je ‘hard’ vinden, dat ze niet met jou kunnen babbelen, dat je er gewoon niet bent.

Dit kan zijn omdat je het niet geleerd hebt in je leven. Dit maakte geen deel van je opvoeding.

Soms was het wel een deel van je opvoeding, maar voel je dat je er zelf helemaal niet goed in bent. Dat het je echt niet lukt, en dat je niet weet hoe dit aan te pakken.

Het is handig om dit te onderzoeken bij jezelf en je hierin te laten helpen. Leren empathisch zijn is een vaardigheid die je een heel grote meerwaarde heeft in je leven en in je relaties. Je relaties krijgen meer diepgang en je partner zal zich rustiger voelen bij jou.

Het is zeker de moeite waard om dat te onderzoeken en aandacht te geven. Je levenskwaliteit verhoogt daar je begripvoller en liefdevoller in het leven kunt staan!

Dit is een groot doel in ons leven! Je bent zeker welkom!