www.bewustworden.be

Een plek waar je jezelf ontmoet!

WAT IS SUPERVISIE?

Een definitie voor supervisie is: ‘supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.’

Supervisie kan individueel of in groep (max. 4 supervisanten). De sessie duurt meestal een uur bij individueel werk of 1,5 uur à 2 uur in groep.

Voorbeelden van onderwerpen die de supervisant kan aandragen:

  • Het werken met cliënten
  • Omgang met collega’s
  • Eigen manier van leidinggeven of werken

Je bent van harte welkom!