www.bewustworden.be

Een plek waar je jezelf ontmoet!

De ervaringsgerichte opleiding Counsellor is een volwaardige opleiding lopende over twee academiejaren. Je wordt opgeleid om te werken met (jong)volwassenen.

Een counsellor helpt een cliënt om de sensitiviteit, de inzichten en de vaardigheden te ontwikkelen die leiden naar een meer bevredigende omgang met zijn sociale omgeving en naar een constructieve dialoog met zichzelf.

Het counselgesprek is structurerend, ondersteunend, gericht op het hier-en-nu. De counsellor kijkt naar de positieve mogelijkheden van de cliënt, bevordert de groei, en heeft oog voor grenzen. Counselling is minder gericht op het uitdiepen, begrijpen en bewerken van psychopathologische patronen in het omgaan met zichzelf en met anderen. Een counsellor zal gericht doorverwijzen naar gespecialiseerde psychotherapeutische hulp indien nodig.

De opleiding is uitgewerkt van uit een humanistische visie, met daarbij een accent op het ervaringsgerichte. Dwz dat de opbouw van de inleiding het accent legt op menswaardigheid, geloof in menselijk kunnen, zelf verantwoordelijkheid nemen. Daarbij is de opleiding zeer ervaringsgericht. Daarnaast biedt het een brede kijk op hoe te werken met mensen en leer je over je eigen opleidingsgrenzen heen te kijken.

De opleiding werkt op twee sporen. Het eerste spoor is je persoonlijke ontwikkeling en het tweede spoor het aanleren van vaardigheden en het integreren van kennis als counsellor. We bewaken hier een goed evenwicht.

In het gebied van jouw persoonlijke ontwikkeling ga je op verkenning in jezelf. Je leert persoonlijke groei induceren bij jezelf om op die manier anderen op een veilige manier te laten groeien. Het gaat hier vaak om emotionele groei. Dit wil zeggen dat je meer gericht leert voelen bij jezelf en daarbij bewust wordt van je eigen afweermechanismen, rollen, angsten en je eigen gedachten, waarden en normen, behoeften en grenzen.

Het leren zakken in je gevoelens brengt je in contact met prettige en minder prettige gevoelens. Je leert omgaan met je eigen gevoelswereld zodat je een stevige basis hebt om te werken met cliënten.

Naast je persoonlijke ontwikkeling leer je heel wat counselvaardigheden en krijg je een grote variatie aan tools aangereikt om ondersteunend te werken met mensen. Onze aandacht gaat vooral naar het creëren van een veilige omgeving waar je jouw cliënt kunt uitdagen om te groeien. De opleiding biedt een algemene ontwikkeling als counsellor.

In de groep wordt er een grote veiligheid gecreëerd waardoor je jezelf mag zijn en jezelf kunt ontmoeten zoals je echt bent. Deze openheid biedt je veel mogelijkheden tot groei en stevige ontwikkeling als counsellor.

In de Live Online training wordt er daarnaast extra aandacht gegeven aan het aanleren van e-tools om Online met cliënten te werken. Dit vraagt soms een specifieke aanpak daar we ons verbinden met de andere via beeldbellen.

 Opbouw academiejaar 1

 • 10 zaterdagen van 9u30 tot 16u
 • 1 supervisiemoment van een uur, individueel
 • 25 uur intervisiegroepje
 • verplichte lectuur – diverse persoonlijke opdrachten
 • presentatie van je persoonlijke groei

 Opbouw academiejaar 2

 • 10 zaterdagen van 9u30 tot 16u
 • 1 supervisiemoment van een uur, individueel + 1 supervisiemoment in groep van 2 uur.
 • 25 uur intervisiegroepje
 • stage: 40 uur stage (40 uur volwaardige gesprekken met cliënten)
 • verplichte lectuur – diverse persoonlijke opdrachten
 • Theoretisch examen: Toetsing van elementaire kennis
 • Praktijk: Keuze tussen praktijkexamen of inbreng van eigen casus

Inhoud persoonlijke groei

 • psycho-educatie
 • zelfreflectie: leren kijken naar jezelf en reflecteren op je eigen gedrag, gevoel en gedachten.
 • groeiinductie: leren hoe je aspecten bij jezelf kunt veranderen in je gedrag, gevoel en gedachten.
 • open communicatie: leren jezelf uiten en verwoorden wat je ervaart met het accent op thema gecentreerde interactie (TGI)
 • zelfacceptatie: leren opbouwen van een goede relatie tussen jou en je innerlijke wereld.
 • heling: leren contact maken met je innerlijke kind
 • verbinding: ontwikkelen van emotionele volwassenheid en een gelijkwaardige verbinding
 • zelfzorg: installeren van veiligheid
 • ruimte voor spel, creativiteit en drama: werken met kernkwaliteiten, enneagram, waarden en normen, behoeften en verlangens, ontwikkelen van kracht, de Roos van Leary.

Dit alles gebeurt in een grote variatie aan ervaringsgerichte opdrachten in groep, individueel, per twee of per drie

 Inhoud Counselvaardigheden

 • psycho-educatie: zelf kennis kunnen reproduceren
 • therapeutische relatie: leren opbouwen van een goede relatie tussen jou en je cliënt.
 • de mindset van een counsellor ontwikkelen: leren kijken met een dubbele bril in gesprekken. De kernboodschap leren herkennen in een gesprek en daarbij gericht groei induceren bij cliënt.
 • kennismaken met diverse perspectieven: Acceptatie en Commitment Therapie (ACT), Transactionele Analyse (TA), Deskundig hulpverlenen Egan, Contextuele Hulpverlening, Verwerken van trauma,
 • kennismaking met hedendaagse thema’s: relaties, hechting, zelfdoding, verlies, depressie, burn-out, eetproblematiek, verslaving, etc.
 • Kennismaking  met e-learning in de Live Online training

Dit alles gebeurt eveneens in een zeer ervaringsgerichte setting die je veel mogelijkheden heeft om nieuwe vaardigheden in te oefenen en kennis te integreren.

Voor Wie?

 • Voor iedereen die een nieuwe uitdaging aan wil gaan in het leven. Dit kan het volgende betekenen.
 • Je hebt behoefte om zelf persoonlijk te groeien.
 • Je wenst meer verbinding te voelen met jezelf en anderen.
 • Je bent bereid te reflecteren op jezelf en jezelf uit te dagen.
 • Je voelt je aangetrokken om naar mensen te luisteren.
 • Mensen komen spontaan naar je toe en je voelt jezelf daar prettig bij.
 • Je wenst mensen emotioneel te ondersteunen.
 • Je werkt reeds als hulpverlener. Je voelt behoefte om jezelf extra te ontwikkelen.
 • Er is een diep verlangen naar iets anders in je leven.

Je eigen persoonlijke reden. Diep vanbinnen voel je dat dit een noodzakelijke stap is in je leven.

 Instapvoorwaarden

 •  Je neemt deel aan een infomoment of een intakegesprek.
 • Je bent bereid je te engageren in het proces van de opleiding.
 • Je kunt je vinden in de visie van de opleiding.
 • Je wenst je kwaliteiten verder te ontwikkelen en je daarvoor ten volle in te zetten.

Docent:

Live Training: Niki Vervaeke, Counsellor en ervaringsdeskundige, www.arche-nv.be
Live Online training: Katrien Wybaillie, Erkend Psychotherapeut en ervaringsdeskundige, www. bewustworden.be

U kunt informatie krijgen over de opleiding tijdens de info-momenten. U kunt een afspraak vragen voor een info moment via deze link.

 

10 zaterdagen, 9.30 – 16.00 uur

Lesdata: eerste lesdag 2021, zaterdag 25 september 2021

Prijs per academiejaar: € 1590

 • Je kan een beroep doen op opleidingscheques en KMO portefeuille. Je kunt een kijkje nemen op de website van Academie voor Coaching en Counselling. Hier vind je alle info en een mogelijkheid om in te schrijven voor info-uur of deelname aan de opleiding.

Je bent van harte welkom!