www.bewustworden.be

Een plek waar je jezelf ontmoet!

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Hieronder wordt beschreven wat je kunt verwachten van de inhoud van de training. Dit is het grote kader. De lesdagen worden opgebouwd naar dit kader en deels ook naar de noden van de groep. De opbouw is ongeveer gelijklopend in het ‘live’ en ‘online live’ programma.

Er is een grote variatie aan interactie zodanig dat je jezelf zo breed mogelijk kunt ontwikkelen als counsellor. Het is de bedoeling dat je een stevige basis ontwikkelt om met tal van emotionele aspecten van jezelf en cliënten te kunnen omgaan.

Een groot deel kan ik hier niet beschrijven daar het over een dynamiek gaat in jezelf die je zult ontwikkelen en activeren waardoor je innerlijk sterker wordt en meer vastberaden in je werk met mensen.

 Inhoud eerste jaar gespreid over 10 zaterdagen van 9u30 tot 16u

 • Gespreksvaardigheden
 • Psycho-educatie (afweermechanismen, innerlijke criticus, innerlijke kind, volwassen ik)
 • Enneagram en kernkwaliteiten
 • Leren voelen
 • Waarden en normen
 • Behoeften en verlangens
 • EFT: emotional freedom technique (basis)
 • De kracht van overtuigingen
 • ACT therapie
 • Omgaan met emoties

Boeken eerste jaar

 • Omgaan met mijn gevoelens – (boek: omarm je emoties – J. Frederick) (verdieping in onze gevoelswereld)
 • De herontdekking van mijn ware zelf (Ingeborg Bosch) (afweermechismen- zelfbeschermingen)
 • De Innerlijke Criticus ontmaskerd. (Hal & Sidra Stone)
 • Het helen van je innerlijke kind (Susanne Hühn)
 • ACT in de praktijk (Russ Harris)

 

Taken Eerste jaar

 • Persoonlijk verslag (A4) van elk boek van literatuurlijst
 • Intervisiegroep: 25u studiegroep
 • Intervisieblad: van elke intervisie wordt er een kort verslag gemaakt.
 • Reflectieverslag: Na elke trainingsdag wordt een kort verslag gemaakt.
 • Supervisie: 1 uur supervisie
 • Aan het einde van het eerste jaar: creatieve presentatie groeiproces

 

Inhoud tweede jaar gespreid over 10 zaterdagen van 9u30 tot 16u

 • Verdiepende Psycho-educatie
 • Transactionele analyse model: maakt complexe psychologische processen inzichtelijk en geeft veel handvaten voor persoonlijk en professionele groei.
 • Deskundig hulpverlenensmodel van Egan, een hulpverleningsmodel waarmee cliënten leren problemen effectiever aan te pakken, hun mogelijkheden beter te ontwikkelen en kansen te benutten
 • Ik en relaties. Hoe hecht ik mij? Verdieping rond hechting
 • Contextuele hulpverlening. Kennismaken met de impact van de context. Aanreiken van diverse therapeutische handvaten.
 • Sterker worden waar het pijn doet. Voel- en doeboek over trauma. Ybe Casteleyn, Jill Marchant, schnups.

 

Boeken tweede jaar

 • Deskundig hulpverlenen (Egan)
 • Dit ben ik, worden wie je bent met Transactionele analyse: (Lieuwe Koopmans)
 • Liefdesbang (Hannah Cuppen)
 • Contextuele hulpverlening (Terry D. Hargrave en Franz Pfitzer)
 • Sterker worden waar het pijn doet (Ybe Casteleyn, Jill Marchant)

Taken Tweede jaar

 • Persoonlijk verslag (A4) van elk boek van literatuurlijst
 • Intervisiegroep: 25u studiegroep
 • Supervisie: 1u individueel en 2u in groepssupervisie
 • Theoretisch examen: een open-boek toets over een elementaire kennis in counselling
 • Praktijk: Keuze tussen bespreken van een casus of praktijkexamen
 • Stage: in het tweede jaar zijn er 40u stage als counsellor.

Dit alles gaan we op een speelse en lichte manier ervaren.

Het is een proces die het ganse jaar doorloopt. Stapje per stapje, neem je zaken aan, ontwikkel je vaardigheden, ervaar je nieuwe aspecten van jezelf. Aan het einde van de rit ben je vaardig en heb je een zachte empathische houding ontwikkelt waar anderen zich goed bij voelen.

We hebben allemaal onze persoonlijke thema’s die we meebrengen in de training. Met heel veel zorg wordt er hier aandacht aangegeven en krijg je de nodige zorg om hierin te evolueren.

Je bent van harte welkom op dit pad van zelf-actualisatie! Het is een meerwaarde voor jezelf en de mensen om je heen!

 

Afsluiting

Je kan afsluiten met een praktijkexamen of een videobespreking. Je kunt kiezen welke mogelijkheid je wilt gebruiken.

Praktijkexamen€ 125,-

Tijdens deze dag krijgt elke deelnemer een cliënt toegewezen die hij/zij driemaal counselt. Twee examinatoren beoordelen het resultaat van elke deelnemer.

Videobespreking 110 eur

Casus bespreking met de trainer van een video-opname gemaakt van een gesprek met een cliënt. Natuurlijk met instemming van de cliënt.

 

Hierbij vind je de link naar de website van de Academie voor Coaching en Counselling . Via deze site kunt u inschrijven voor de opleiding. Je bent van harte welkom!