Centrum Bewustworden

Een plek waar je jezelf ontmoet!

www.bewustworden.be

WAT IS SUPERVISIE?

Een definitie voor supervisie is: 'supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.'

 

- Een sessie kan duren van 45 min tot 2 uur

- Wekelijks of per 14 dagen (idealiter)

- Individueel of in groep (max. 4 supervisanten

- Supervisant bespreekt ervaringen met zijn werk sinds de vorige supervisiebijeenkomst

- Doel: de supervisant leert, door zijn werk te bespreken, dit werk via reflectie beter uit te voeren.

 

Voorbeelden van onderwerpen die de supervisant kan aandragen:

- Het werken met cliënten

- Omgang met collega's

- Eigen manier van leidinggeven of werken

 

Supervisie is een didactische methodiek door gerichtheid is op leren

 


 Bewustworden Ieper	| Katrien Wybaillie | Ter Olmen 55   	| 8900 Ieper | 0476/83.92.56	| katrienwybaillie@bewustworden.be
 Bewustworden Gent	| Katrien Wybaillie | Kapucijnenham 1	| 9000 Gent  | 0476/83.92.56	| katrienwybaillie@bewustworden.be