Centrum Bewustworden

Een plek waar je jezelf ontmoet!

www.bewustworden.be

logo_Cheque.jpglogo_academie.be.jpgInhoud tweede jaar gespreid over 10 zaterdagen van 9h30 tot 16h

  • Transactionele analyse model: maakt complexe psychologische processen inzichtelijk en geeft veel handvaten voor persoonlijk en professionele groei.
  • Deskundig hulpverlenensmodel van Egan, een hulpverleningsmodel waarmee cliënten leren problemen effectiever aan te pakken, hun mogelijkheden beter te ontwikkelen en kansen te benutten
  • Ik en relaties. Hoe hecht ik mij?Verdieping rond hechting
  • Verdiepende Psycho-educatie
  • Contextuele hulpverlening. Kennismaken met de impact van de context. Aanreiken van diverse therapeutische handvaten.
  • Sterker worden waar het pijn doet. Hoe ga ik om met een traumatische ervaring? Hoe verwerken we dit? Wat is er hierin belangrijk?

Boeken tweede jaar

Illusies, Ingeborg Bosch 
Deskundig hulpverlenen (Egan) 
Dit ben ik, worden wie je bent met Transactionele analyse: (Lieuwe Koopmans) 
Liefdesbang (Hannah Cuppen) 
Contextuele hulpverlening (Terry D. Hargrave en Franz Pfitzer) 
Sterker worden waar het pijn doet. (Ybe Casteleyn en Jill Marchant)


Taken Tweede jaar

. Persoonlijk verslag (A4) van elk boek van literatuurlijst
. Intervisiegroepje: 25 uur studiegroepje
. Aan het einde van het jaar worden de 10 reflectieverslagen afgegeven.
. Supervisie: 1 uur individueel en 2h in groepssupervisie
. Psycho-educatie (kennis) van het jaar uitwerken op eigen wijze
. Keuze tussen: bespreken van casus of een praktijkexamen
. Stage: in het tweede jaar zijn er 40 uur stage als counsellor.

Dit alles gaan we op een speelse en lichte manier ervaren.
Het is een proces die het ganse jaar doorloopt. Stapje per stapje, neem je zaken aan, ontwikkel je vaardigheden, ervaar je nieuwe aspecten van jezelf.

Aan het einde van de rit ben je vaardig en heb je een zachte empathische houding ontwikkelt waar anderen zich goed bij voelen.
We hebben allemaal onze persoonlijke thema’s die we meebrengen in de training. Met heel veel zorg wordt er hier aandacht aangegeven en krijg je de nodige zorg om hierin te evolueren.
Je bent van harte welkom op dit pad van zelf-actualisatie! Het is een meerwaarde voor jezelf en de mensen om je heen!

 

Afsluiting

Je kan afsluiten met een praktijkexamen een videobespreking. Je kunt kiezen welke mogelijkheid je wilt gebruiken.


Praktijkexamen € 125,-

Tijdens deze dag krijgt elke deelnemer een cliënt toegewezen die hij/zij driemaal counselt. Twee examinatoren beoordelen het resultaat van elke deelnemer.


Videobespreking

Casus bespreking met de trainer van een video-opname gemaakt van een gesprek met een cliënt. Natuurlijk met instemming van de cliënt.


 Bewustworden Ieper	| Katrien Wybaillie | Ter Olmen 55   	| 8900 Ieper | 0476/83.92.56	| katrienwybaillie@bewustworden.be
 Bewustworden Gent	| Katrien Wybaillie | Kapucijnenham 1	| 9000 Gent  | 0476/83.92.56	| katrienwybaillie@bewustworden.be