Centrum Bewustworden

Een plek waar je jezelf ontmoet!

www.bewustworden.be

logo_Cheque.jpgHoe is de opleiding opgebouwd?

Hieronder word beschreven wat je kunt verwachten van de inhoud van de training. Dit is het grote kader. De lesdagen worden opgebouwd naar dit kader en deels ook naar de noden van de groep.
Er is een grote variatie aan interactie zodanig dat je jezelf zo breed mogelijk kunt ontwikkelen als counsellor. Het is de bedoeling dat je een stevige basis ontwikkelt om met tal van emotionele aspecten van jezelf en cliënten te kunnen omgaan.
Een groot deel kan ik hier niet beschrijven daar het over een dynamiek gaat in jezelf die je zult ontwikkelen en activeren waardoor je innerlijk sterker wordt en meer vastberaden in je werk met mensen.

Wij verzorgen een Counselling Opleiding voor een lage prijs

Counselling en Therapeut

Inhoud eerste jaar gespreid over 10 zaterdagen van 9h30 tot 16h

 

 • Gespreksvaardigheden
 • Psycho-educatie (Innerlijke Criticus - Innerlijke Kind - Overlevingsmechanismen -  rollen
 • gevoelens)
 • Enneagram en kernkwaliteiten
 • RET
 • Roos van Leary
 • Waarden en normen
 • Behoeften en verlangens
 • EFT: emotional freedom technique (basis)
 • De kracht van overtuigingen 
 • ACT therapie

Boeken eerste jaar

Omarm je emoties (J. Frederick) (verdieping in onze gevoelswereld) 
De herontdekking van mijn ware zelf (Ingeborg Bosch) (afweermechismen- zelfbeschermingen) 
De Innerlijke Criticus ontmaskerd. (Hal & Sidra Stone)
Het helen van je innerlijke kind, (Susanne Huhn)
Act: acceptatie en commitment therapie in de praktijk (Russ Harris) 


Taken Eerste jaar

. Persoonlijk verslag (A4) van elk boek van literatuurlijst 
. Intervisiegroepje: 25 uur studiegroep (van elke intervisie wordt er een kort verslag gemaakt) 
. Aan het einde van het jaar worden de 10 reflectieverslagen afgegeven.
. Persoonlijk groeiproces: tijdens het jaar wordt er een groeiboek gemaakt, persoonlijk voor de student.
. Psycho-educatie (kennis) van het jaar uitwerken op eigen wijze
. Supervisie: 1 uur supervisie bij trainer 
. Aan het einde van het eerste jaar: creatieve presentatie van groeiproces  Bewustworden Ieper	| Katrien Wybaillie | Ter Olmen 55  	| 8900 Ieper | 0476/83.92.56	| katrienwybaillie@bewustworden.be
 Bewustworden Gent	| Katrien Wybaillie | Kapucijnenham 1	| 9000 Gent | 0476/83.92.56	| katrienwybaillie@bewustworden.be