Centrum Bewustworden

Een plek waar je jezelf ontmoet!

www.bewustworden.be

FAALANGST EN STRESS

Faalangst is een hevig gevoel van 'het niet te kunnen'. Tijdens het studeren leeft er constant een angst om 'niet te voldoen', 'het niet te kunnen'. Deze angst is heel lastig om te dragen en veroorzaakt heel veel stress. Een hevige stress in periodes van examens of niet voor de examens, of een continue druk tijdens het jaar.

 

Dit is bijzonder lastig om mee om te gaan.

 

Vaak is de dieperliggende oorzaak een traumatisch gevoel tijdens de jeugdjaren. Dwz een soort ervaring(en) die voor jou zeer pijnlijk was, en dat je nooit hebt durven voelen.

Door dit niet te durven voelen ontwikkel je in je hoofd een stem die alsmaar zegt dat je het niet zult kunnen.

 

Via begeleiding kun je leren omgaan met de stem of de angst. Je leert ook hoe aandacht geven aan de onderliggende pijn of gevoelens.

 

Dit maakt dat je jezelf rustiger kunt voelen tijdens het studeren. Je leert jezelf tot rust brengen zodat je meer vrije aandacht hebt om je leerstof op te nemen.

 

Je bent van harte welkom als je hierin ondersteuning wenst!


 Bewustworden Ieper	| Katrien Wybaillie | Ter Olmen 55   	| 8900 Ieper | 0476/83.92.56	| katrienwybaillie@bewustworden.be
 Bewustworden Gent	| Katrien Wybaillie | Kapucijnenham 1	| 9000 Gent  | 0476/83.92.56	| katrienwybaillie@bewustworden.be