Centrum Bewustworden

Een plek waar je jezelf ontmoet!

www.bewustworden.be

 


Centrum Bewustworden: een plek waar je jezelf ontmoet!

Als je begint te werken rond jezelf kom je vooral in contact met jezelf. Je leert voelen. Je leert zaken herkennen bij jezelf. Je leert verbanden leggen. Je leert nieuwe vaardigheden. Dit alles gaat allemaal over jezelf. Je kunt  de andere niet veranderen. Je kunt ze enkel beïnvloeden door te beginnen bij jezelf. Je bent van harte welkom in deze ontdekking!